Journalistieke verantwoording

De NOS legt op deze site verantwoording af over haar journalistieke keuzes, al dan niet ingegeven door de reacties van ons publiek via de sociale media en andere kanalen. Transparantie betrachten doen we ook door het plaatsen van berichten van de NPO-Ombudsman.

Als u inhoudelijke kritiek hebt op een NOS-programma kunt u zich wenden tot Publieksreacties. De NOS beschikt over een herstelrubriek op NOS.nl waarin uw opmerkingen kunnen worden verwerkt. 

Voortaan Jos B.

Voortaan Jos B.

De arrestatie in Spanje van de verdachte in de zaak-Nicky Verstappen is aanleiding voor ons om de volledige naam en beeltenis van de verdachte niet langer te gebruiken in onze uitzendingen en berichtgeving. Sinds vanmorgen noemen we de verdachte Jos B. en maken we hem in beeld onherkenbaar.

Daarmee volgen we ons...

Jos Brech en zijn privacy

Jos Brech en zijn privacy

Bij de NOS zijn veel reacties binnengekomen op onze berichtgeving over de zaak Nicky Verstappen en dan met name op het voluit noemen van de naam van verdachte Jos Brech en het laten zien van foto's en video's van hem. Heeft Jos Brech geen recht op bescherming van zijn privacy, vragen veel mensen zich af? Hoofdredacteur...

Nieuws of nepnieuws, in tien video's

Nieuws of nepnieuws, in tien video's

Twee weken voor de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten heeft de NOS een programma gemaakt over nepnieuws. Vragen die aan bod kwamen: wat is het? Hoe gaan we ermee om? En hoe maak je het eigenlijk?

In de uitzending werd een tiental video's vertoond die...

Waarom gebruikt de NOS soms 'wit' en soms 'blank'?

Waarom gebruikt de NOS soms 'wit' en soms 'blank'?

Als journalistieke organisatie maakt de NOS dagelijks keuzes. Bij de onderwerpen waarover we berichten en ook bij de taal die we daarbij gebruiken. Onlangs kwamen er vragen over het gebruik van het woord 'wit', dat soms wordt gekozen in verhalen waarin het over de tegenstelling (of de relatie) tussen witte/blanke mensen...

Watersnoodrampen: waarom krijgt Houston meer aandacht dan Bangladesh?

Watersnoodrampen: waarom krijgt Houston meer aandacht dan Bangladesh?

In de afgelopen twee weken berichtte nos.nl zeven keer over de overstromingen in Zuid-Azië, waar ruim 1500 doden zijn gevallen. Over de storm Harvey in Texas verschenen ongeveer 20 berichten. Lokale media daar melden intussen 21 doden.

Op dit moment zijn er in Houston twee correspondenten aan het werk voor de NOS. In...