De NOS is de grootste journalistieke organisatie van Nederland en staat voor veel mensen symbool voor betrouwbaarheid. Dit vertrouwen willen we elke dag weer waarmaken en daar werken ruim 600 mensen keihard aan. Een flink aantal van hen kent u van gezicht of alleen van stem. Nieuwsgierig naar de persoon achter dat gezicht of die stem? Hier stellen zij zich aan u voor.

Kysia Hekster

Kysia Hekster werd bekend bij het publiek als voorzitter van de landelijke studentenvakbond LSVb. Na twee jaar bij de IKON-radio gaat ze werken als buitenlandredacteur en verslaggever bij het NOS Radio 1 Journaal. In 2008 verhuist ze voor een aantal jaren naar Moskou, waar ze als opvolgster van Peter d'Hamecourt correspondent voor Rusland wordt. Na haar terugkeer wordt ze voor de NOS verslaggever koninklijk huis.

*