Bart Brouwers

Lid Raad van Toezicht  

Bart Brouwers is eigenaar van Media52, uitgever van Innovation Origins en hoogleraar Journalistiek & Mediastudies aan de Rijksuniversiteit Groningen. Beide hoofdbezigheden zijn bezoldigde functies. Brouwers is onbezoldigd voorzitter van De Tegel (Nederlandse prijs voor de journalistiek), maar heeft in die hoedanigheid geen bemoeienis met de jurering.

 

Nevenfuncties:

  • Eigenaar Zeelbergmedia BV (ten behoeve van bezoldigde opdrachten in/rond journalistiek)
  • Coordinator uitvoering Regeling stimulering Onderzoeksjournalistiek, Ministerie OCW, Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (bezoldigd)
  • Bestuurslid Stichting Betere Journalistiek (onbezoldigd)
  • Bestuurslid Persvrijheidsfonds (onbezoldigd)
  • Lid Raad van Toezicht Bibliotheek Eindhoven (onbezoldigd)
  • Lid Ontwikkelraad Brabantkennis (onbezoldigd)
  • Lid Council Digital News Initiative Google Europe (onbezoldigd, eindigt maart 2019)
  • Lid Beroepenveldcommissie / Raad van Advies Fontys Hogeschool voor Journalistiek in Tilburg (onbezoldigd)
  • Voorzitter bestuur Journalistieke Prijs De Tegel (onbezoldigd)