Directie, Toezicht en Advies

De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid van de directie, op de algemene gang van zaken binnen de NOS en op de pluriformiteit van ons media-aanbod. Daarnaast staat de Raad de directie terzijde met advies.

Jan de Vries

Jan de Vries is voor het CDA acht jaar Tweede Kamerlid geweest en zat voor die partij ook in de provincie- en gemeentepolitiek in Zuid-Holland. Eind jaren 90 was hij secretaris van het college van bestuur en vervolgens directielid van de Ichthus Hogeschool/Hogeschool Delft.

Nu staat hij aan het hoofd van MEE Nederland, een organisatie die mensen met een beperking ondersteunt.


Nevenfuncties:

  • Voorzitter CNV Connectief (hoofdfunctie); bezoldigd
  • Directeur-eigenaar Jan de Vries Bestuur & Advies; bezoldigd
  • Voorzitter Stichting ter bevordering van de christelijke pers in Nederland (Dagblad Trouw); bezoldigd
  • Lid kerkenraad Hervormde Gemeente Goudriaan (PKN); onbezoldigd
  • Voorzitter Christelijke Centrale voor Overheids- en Onderwijspersoneel; onbezoldigd
  • Bestuurslid Coöperatie PGGM; bezoldigd
*