Directie, Toezicht en Advies

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie, op de algemene gang van zaken binnen de NOS en op de pluriformiteit van ons media-aanbod. Daarnaast staat de Raad de directie terzijde met advies.
Wat betreft het toezicht van de Raad van Toezicht op het media-aanbod en het journalistieke en maatschappelijke functioneren van de NOS, heeft de Raad van Toezicht ruim zes jaar geleden een zogenoemde Commissie van (externe) Deskundigen ingesteld.

Deze Commissie adviseerde en rapporteerde aan de Raad van Toezicht op de genoemde terreinen en vervulde tot vorig jaar tevens de rol van NOS Ombudsman.

De Commissie heeft inmiddels besloten terug te treden en daarbij de Raad van Toezicht geadviseerd de taken van de Commissie op een andere manier te organiseren.

Omdat inmiddels ook de ombudsfunctie op een andere wijze binnen de publieke omroep is vormgegeven, heeft de Raad van Toezicht besloten de Commissie van Deskundigen te vervangen door een commissie die is samengesteld uit leden van de Raad van Toezicht zelf. Hiermee beoogt de Raad een versterking van het toezicht op de resultaten van de primaire functie van de NOS.

De Raad van Toezicht dankt de Commissie van Deskundigen voor de door haar geleverde inspanningen in de afgelopen jaren. Mede door het toedoen van de Commissie is de bewustwording van het belang van publieksverantwoording sterk toegenomen. Dit heeft er onder meer toe geleid dat de NOS via deze site inzicht verschaft in het totstandkomen van journalistieke keuzes en het publiek deelgenoot maakt van de dilemma’s die daarbij een rol spelen.

Boudewijn Dessing

Boudewijn Dessing is op dit moment onder andere lid van de Raad van Toezicht van de Nierstichting Nederland en voorzitter van de Raad van Toezicht van de Nederlandse Hart Registratie.

Zijn verleden ligt in de zorg, onder andere bij het Academisch Ziekenhuis in Groningen. Veertien jaar lang was hij voorzitter van zorgverzekeraar UVIT (voorheen Univé, VGZ, IZA en Trias).

Nevenfuncties: 

  •  Lid Raad van Toezicht Nierstichting Nederland; onbezoldigd
  •  Lid Bestuur Walter Maas Huis; onbezoldigd
  •  Voorzitter Bestuur Stichting Benchmark GGZ; bezoldigd
  •  Lid Vereniging AEGON; bezoldigd
  •  Lid RvC SPF-Beheer BV; bezoldigd
  •  Lid RvC Acta Holding; bezoldigd
  •  Lid RvC Leyden Academy; bezoldigd
  •  Lid RvC CbusineZ van de CZ-groep; bezoldigd
  •  Voorzitter RvC NHG Praktijkaccreditering BV; bezoldigd
  •  Voorzitter Raad van Toezicht Nederlandse Hart Registratie; bezoldigd

     

*