Directie, Toezicht en Advies

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie, op de algemene gang van zaken binnen de NOS en op de pluriformiteit van ons media-aanbod. Daarnaast staat de raad de directie terzijde met advies.
Als het gaat om het journalistieke en maatschappelijke functioneren van de NOS kan de Raad van Toezicht op zijn beurt worden geadviseerd door de Commissie van Deskundigen. Die doet dat als erom wordt gevraagd, maar ook op eigen initiatief.

Jan de Jong

Op 1 juni 1993 begon ik als stagiair bij NOS Studio Sport. Een dag later stond ik met trainer Han Berger op het dak van het stadion in Dordrecht voor een live-interview voor in het Sportjournaal. Zo snel kan het gaan.

Ruim 21 jaar later is mijn liefde voor de NOS nog onverminderd groot. Hobby en werk komen hier voor mij samen. Wij verslaan alles wat er echt toe doet! Trots is wat ik voel als de NOS grote nieuws- en sportevenementen multimediaal tot een succes weet te maken. Belangrijk te zijn voor werkelijk iedere Nederlander.

De kwaliteit van de NOS-mensen is zo hoog, dat het een feestje is daar leiding aan te mogen geven. Hoe ingewikkelder de klus, hoe beter wij presteren.

Je zou er maar de baas van mogen zijn!

Zelf koester ik de mooiste herinneringen aan de Elfstedentocht in 1997 (producer), het huwelijk van Willem-Alexander (hoofd Marketing en Communicatie) en de inhuldiging van de Koning (directeur). Groter bestaat er niet in medialand.

De uitzendingen rond de ramp met de MH17 blijven me het meeste bij. De juist toon, de juiste beelden. Een geweldige samenwerking tussen de afdelingen Nieuws, Sport en Evenementen. Alle muren binnen de NOS zijn geslecht. En maar zeven uur voorbereidingstijd! Je zou er maar de baas van mogen zijn! En dat terwijl ik eigenlijk het liefst verslaggever was geworden...

Nevenfuncties
- Fonds Gehandicapten Gala; onbezoldigd

*