Directie, Toezicht en Advies

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie, op de algemene gang van zaken binnen de NOS en op de pluriformiteit van ons media-aanbod. Daarnaast staat de raad de directie terzijde met advies.
Als het gaat om het journalistieke en maatschappelijke functioneren van de NOS kan de Raad van Toezicht op zijn beurt worden geadviseerd door de Commissie van Deskundigen. Die doet dat als erom wordt gevraagd, maar ook op eigen initiatief.

Els van Batum

Els van Batum is geen vreemde in de mediawereld: ze was onder andere verantwoordelijk voor de personeelszaken van Veronica, RTL Nederland en Endemol.
Nu is zij HR Director van de Bilderberg hotelgroep.


Nevenfuncties:

  • Commissaris PC Hooftgroep BV; bezoldigd
  • Lid Raad Van Toezicht IJsterk; bezoldigd

*