Directie, Toezicht en Advies

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie, op de algemene gang van zaken binnen de NOS en op de pluriformiteit van ons media-aanbod. Daarnaast staat de Raad de directie terzijde met advies.
Wat betreft het toezicht van de Raad van Toezicht op het media-aanbod en het journalistieke en maatschappelijke functioneren van de NOS, heeft de Raad van Toezicht ruim zes jaar geleden een zogenoemde Commissie van (externe) Deskundigen ingesteld.

Deze Commissie adviseerde en rapporteerde aan de Raad van Toezicht op de genoemde terreinen en vervulde tot vorig jaar tevens de rol van NOS Ombudsman.

De Commissie heeft inmiddels besloten terug te treden en daarbij de Raad van Toezicht geadviseerd de taken van de Commissie op een andere manier te organiseren.

Omdat inmiddels ook de ombudsfunctie op een andere wijze binnen de publieke omroep is vormgegeven, heeft de Raad van Toezicht besloten de Commissie van Deskundigen te vervangen door een commissie die is samengesteld uit leden van de Raad van Toezicht zelf. Hiermee beoogt de Raad een versterking van het toezicht op de resultaten van de primaire functie van de NOS.

De Raad van Toezicht dankt de Commissie van Deskundigen voor de door haar geleverde inspanningen in de afgelopen jaren. Mede door het toedoen van de Commissie is de bewustwording van het belang van publieksverantwoording sterk toegenomen. Dit heeft er onder meer toe geleid dat de NOS via deze site inzicht verschaft in het totstandkomen van journalistieke keuzes en het publiek deelgenoot maakt van de dilemma’s die daarbij een rol spelen.

Jan de Jong

Jan de Jong heeft per 19 september 2017 zijn functie als algemeen directeur bij de NOS neergelegd. Tot er een opvolger is, worden zijn taken waargenomen door zakelijk directeur Geert Hofman. 

 

Op 1 juni 1993 begon ik als stagiair bij NOS Studio Sport. Een dag later stond ik met trainer Han Berger op het dak van het stadion in Dordrecht voor een live-interview voor in het Sportjournaal. Zo snel kan het gaan.

Ruim 21 jaar later is mijn liefde voor de NOS nog onverminderd groot. Hobby en werk komen hier voor mij samen. Wij verslaan alles wat er echt toe doet! Trots is wat ik voel als de NOS grote nieuws- en sportevenementen multimediaal tot een succes weet te maken. Belangrijk te zijn voor werkelijk iedere Nederlander.

De kwaliteit van de NOS-mensen is zo hoog, dat het een feestje is daar leiding aan te mogen geven. Hoe ingewikkelder de klus, hoe beter wij presteren.

Je zou er maar de baas van mogen zijn!

Zelf koester ik de mooiste herinneringen aan de Elfstedentocht in 1997 (producer), het huwelijk van Willem-Alexander (hoofd Marketing en Communicatie) en de inhuldiging van de Koning (directeur). Groter bestaat er niet in medialand.

De uitzendingen rond de ramp met de MH17 blijven me het meeste bij. De juist toon, de juiste beelden. Een geweldige samenwerking tussen de afdelingen Nieuws, Sport en Evenementen. Alle muren binnen de NOS zijn geslecht. En maar zeven uur voorbereidingstijd! Je zou er maar de baas van mogen zijn! En dat terwijl ik eigenlijk het liefst verslaggever was geworden...

Nevenfuncties
- Fonds Gehandicapten Gala; onbezoldigd

*