Organisatie

De NOS heeft een tweehoofdige directie die de organisatie bestuurt: een algemeen directeur en een zakelijk directeur. Zij is belast met de dagelijkse leiding en het financiële beheer van de NOS.

De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid van de directie, op de algemene gang van zaken binnen de NOS en op de pluriformiteit van ons media-aanbod. Daarnaast staat de Raad de directie terzijde met advies.