Directie, Toezicht en Advies

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie, op de algemene gang van zaken binnen de NOS en op de pluriformiteit van ons media-aanbod. Daarnaast staat de raad de directie terzijde met advies.
Als het gaat om het journalistieke en maatschappelijke functioneren van de NOS kan de Raad van Toezicht op zijn beurt worden geadviseerd door de Commissie van Deskundigen. Die doet dat als erom wordt gevraagd, maar ook op eigen initiatief.

Khalid Boutachekourt

Khalid Boutachekourt begon zijn loopbaan als consultant, was lid van de Programmaraad van de NPS, bestuurslid van het El Hizjra Landelijk Kenniscentrum voor Arabische Kunst & Cultuur en ambassadeur van het Forum voor Democratische Ontwikkeling.

Vanaf januari 2015 is hij directeur van Publinc.


Nevenfuncties:

 •    Directeur Publinc; bezoldigd
 •    Lid Adviesraad Bedrijfskunde Vrije Universiteit; onbezoldigd
 •    Bestuurslid Algebra, Netwerk van Marokkaans Nederlandse Senior Professionals;
     onbezoldigd
 •    Voorzitter Voedingsunie; onbezoldigd
 •    Lid Adviesraad SCW, Vrije Universiteit; onbezoldigd
 •    Lid Raad van Toezicht De Melkweg Amsterdam; onbezoldigd
 •    Voorzitter Amsterdamse Federatie Woningcorporatie (AFWC); bezoldigd
 •    Voorzitter Raad van Toezicht Fonds van Cultuurparticipatie; bezoldigd
 •    Lid Raad van Toezicht Museum Gouda; onbezoldigd
*