Ton de Jong

Lid Raad van Toezicht  

Ton de Jong is Managing Director ECN-TNO.

 

 

 

Nevenfuncties:

  • Lid Raad van Commissarissen De Alliantie, woningcorporatie; bezoldigd
  • Lid Bestuur U15, werkgeversnetwerk voor duurzame mobiliteit; onbezoldigd
  • Lid Bestuur NERA, platform voor energieonderzoek; onbezoldigd