Johan van der Werf

Voorzitter Raad van Toezicht  

Johan van der Werf begon in de jaren 70 als officier bij de koopvaardij, is hotelmanager geweest en klom vervolgens bij Aegon op tot lid van de Raad van Bestuur.

Inmiddels is hij onder meer commissaris bij ict-dienstverlener Ordina en zit hij in de Raad van Toezicht van het UMC in Utrecht.


Nevenfuncties:

  • Voorzitter Raad van Commissarissen Blauwtrust Groep; bezoldigd
  • Lid Raad van Advies Sociale Verzekeringsbank; bezoldigd
  • Lid van het Bestuur van de Stichting Lauwendrecht; bezoldigd