Jan de Vries

Lid Raad van Toezicht  

Jan de Vries is voor het CDA acht jaar Tweede Kamerlid geweest en zat voor die partij ook in de provincie- en gemeentepolitiek in Zuid-Holland. Eind jaren 90 was hij secretaris van het College van Bestuur en vervolgens directielid van de Ichthus Hogeschool/Hogeschool Delft.

Nu staat hij aan het hoofd van MEE Nederland, een organisatie die mensen met een beperking ondersteunt.


Nevenfuncties:

  • Voorzitter CNV Connectief (hoofdfunctie); bezoldigd
  • Directeur-eigenaar Jan de Vries Bestuur & Advies; bezoldigd
  • Voorzitter Stichting ter bevordering van de christelijke pers in Nederland (Dagblad Trouw); bezoldigd
  • Lid kerkenraad Hervormde Gemeente Goudriaan (PKN); onbezoldigd
  • Voorzitter Christelijke Centrale voor Overheids- en Onderwijspersoneel; onbezoldigd
  • Bestuurslid Coöperatie PGGM; bezoldigd