Feiten & cijfers

Als één van de grootste nieuwsorganisaties van Nederland op het gebied van nieuws, sport en evenementen, streeft de NOS ernaar zo transparant mogelijk te zijn. Om die reden publiceren we sinds onze verzelfstandiging in 2009 jaarlijks het financiële jaarverslag. Van 2009 tot en met 2012 brachten we ook een publieksverslag naar buiten, met een niet-financieel overzicht van het reilen en zeilen bij de NOS. Dat soort informatie staat vanaf 2013 - veel uitgebreider - op deze corporate site, in de rubriek Nieuws over de NOS. Die kunt u zo filteren dat u als het ware uw eigen jaarverslag kunt samenstellen. Eén element uit dat publieksjaarverslag publiceren we nog wel apart: De NOS in Cijfers. Daarin staat de belangrijkste cijfers m.b.t. onder meer zendtijd, bereik en formatie.