Veelgestelde vragen

Elke dag krijgen wij een groot aantal vragen binnen. Die gaan over van alles: over de inhoud, ons taalgebruik, de techniek... noem maar op. Hieronder staat een selectie van de meest gestelde vragen en onze antwoorden daarop. Staat uw vraag er niet tussen? Stel hem dan hier.

Let dan op, het kan gaan om een phishing-mail. De NOS heeft namelijk ontdekt dat een ongeautoriseerde partij toegang heeft verkregen tot het Outlook-adressenbestand van een van onze medewerkers. In reactie op deze inbreuk hebben wij veiligheidsmaatregelen getroffen en dit incident gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij adviseren u het bericht - ongelezen - te verwijderen. Heeft u het bericht geopend, klik dan vooral NIET op de link omdat die hoogstwaarschijnlijk een besmet programma bevat.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze mededeling, neemt u dan contact op met onze privacy officer via privacy@nos.nl

Wij betreuren dit voorval zeer en bieden op voorhand onze excuses aan voor eventuele overlast.

Op 10 mei is NOS.nl per abuis op een lijst beland van websites die niet te vertrouwen zijn. Daardoor kregen veel gebruikers een melding van hun virusscanner. De fout is meteen rechtgezet en het euvel zou niet meer moeten optreden.
Het Financieel Jaarverslag van de NOS over 2016 is gepubliceerd op 1 mei, op de website over.nos.nl . U vindt het hier, in het bovenste uitklapmenu, bij Organisatie. Vervolgens klikt u op Feiten en Cijfers. Behalve het Financieel Jaarverslag staat daar ook het Sociaal Jaarverslag, met alle personele gegevens van de NOS.
Gebarentolken zijn een NPO-zaak en de NPO vindt het belangrijk, net als de NOS, dat ook mensen met een auditieve beperking de programma’s van de publieke omroep kunnen volgen. Een gebarentolk is bij ingelaste uitzendingen niet gebruikelijk en lastig te plannen,  ook omdat niet duidelijk is hoe lang zo’n extra uitzending duurt en of autoriteiten oproepen doen en/of maatregelen aankondigen. Live ondertiteling is vaak wel haalbaar.

De NPO zet gebarentolken op werkdagen onder meer in bij de ochtendjournaals en het Jeugdjournaal om 08.45 uur. Ook Prinsjesdag, de Kersttoespraak en de Sinterklaasintocht worden door de NPO uitgezonden met gebarentolk. Wel wordt bekeken of het aantal uitzendingen met gebarentolken (met name bij evenementen) uitgebreid kan worden. Inmiddels wordt ruim 99% van het Nederlandstalige aanbod op NPO 1, 2 en 3 voorzien van ondertiteling.

De NOS wil zoveel mogelijk Nederlanders informeren over nieuws, sport en (inter)nationale evenementen. Dat doen we ook op sociale media. Veel mensen weten ons daar al te vinden, maar nog lang niet alle Nederlanders. Daarom promoten we berichten die we met extra zorg en aandacht hebben gemaakt, bijvoorbeeld als het gaat om extra research of om een speciale vorm. Die berichten komen dus meer mensen dan gebruikelijk onder ogen. En we hopen natuurlijk dat die mensen onze nieuwe volgers worden.

De televisieprogramma's van de publieke omroep worden door de NPO ondertiteld voor doven en slechthorenden. Deze ondertiteling kunt u aanzetten via de teletekstpagina 888.

De meeste live programma's worden gewoon zonder vertraging ondertiteld. Dat betekent dat één persoon luistert naar wat gezegd wordt op tv, het gesprokene door middel van spraakherkenningssoftware vertolkt in een titel, eventueel fouten corrigeert en vervolgens de titel in beeld brengt. Live ondertiteling die op deze manier gemaakt wordt, loopt dus altijd een beetje achter. Deze ondertiteling is ook nooit helemaal letterlijk. De ondertitelaar zal altijd wat samenvatten en redigeren tijdens het luisteren en tolken

Een beperkt aantal live programma's wordt ten behoeve van de ondertiteling voor doven en slechthorenden, met één minuut vertraging uitgezonden. Dan werkt het als volgt: Een redacteur luistert naar de spreker en tolkt simultaan mee, zonder te letten op eventuele fouten die in de titels komen.  Een tweede redacteur corrigeert de eventuele fouten in het computerscherm. Deze twee redacteuren zitten naast elkaar in één ruimte.  De derde redacteur (in een andere ruimte) brengt de titels tijdens de uitzending op tv in beeld. Zo kan het soms voorkomen dat een titel eerder in beeld komt dan de spreker een zin heeft uitgesproken.

Op deze manier kunnen we ondertiteling maken die veel completer is, bijna letterlijk de sprekers volgt. Bovendien kan zo de ondertiteling synchroon met beeld/geluid op tv worden uitgezonden, wat een groot voordeel oplevert voor dove kijkers.

Op de website van de NPO staat meer informatie over de  TT888 ondertiteling.

 

De nieuwsredactie probeert nieuwsfeiten te brengen die we voor ons brede publiek relevant vinden, zoals de Mediawet van ons vraagt. Dat betekent dat we iedere dag kiezen uit honderden berichten die op ons afkomen. In een NOS Journaal is ruimte voor een beperkt aantal onderwerpen, anders dan bij een krant of website. Dat er onderwerpen afvallen is dus onvermijdelijk, maar als redactie doen we er alles aan om onafhankelijk, onpartijdig, betrouwbaar en objectief te werk te gaan.

We kunnen ons goed voorstellen dat u de situatie van de Oeigoeren belangrijk vindt. Wij vinden dit ook en daarom hebben wij hier meerdere items en artikelen over gemaakt die terug te vinden zijn op NOS.nl en lees meer over onze overwegingen.

Mensen met een heel goed gehoor horen heel af en toe een hoge pieptoon in de NOS Journaals. Dat wordt veroorzaakt door de ventilatoren van alle tv-schermen die in de studio staan. Normaal wordt de toon weggefilterd, maar als de instellingen van dat filter verkeerd staan, zijn ze te horen. 

 

Persberichten stuurt u hier naar de redactie van NOS Nieuws of NOS Sport.

Nieuwswaardige foto’s en/of video’s kun u hier naar de redactie van NOS Nieuws sturen.

Nee, dat kan helaas niet. De NOS geeft geen rondleidingen in de studio's en we organiseren geen bezoeken aan onze redactie of presentaties. Dit doen we niet omdat de NOS een journalistiek bedrijf is waar journalisten van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, vaak onder druk, aan het werk zijn. Bezoeken en rondleidingen zijn voor veel mensen op de werkvloer een storende factor.

Beeldmateriaal uit NOS uitzendingen kunt u opvragen bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Daar wordt al het uitgezonden video- en audiomateriaal gearchiveerd. U kunt uw verzoek mailen naar klantcontactcentrum@beeldengeluid.nl.

Lees hier hoe u een tip naar onze redactie kunt sturen.

Heeft u een vraag of opmerking over een van onze programma’s, NOS.nl, onze apps of NOS Teletekst? En staat het antwoord niet in de rubriek Veelgestelde vragen? Dan kunt u gebruikmaken van onderstaand vragenformulier. U krijgt een ontvangstbevestiging. U kunt ook een mailtje sturen naar reacties@nos.nl. Wilt u de redactie tippen over een nieuwsfeit of een persbericht sturen, dan kunt u hier terecht. 

Ook kunt u uw vraag stellen via Twitter (@NOScommunicatie) of u kunt ervoor kiezen om in plaats van onderstaand formulier een WhatsApp-berichtje te sturen naar 06 25 10 40 38. In verband met de personele bezetting wordt op deze berichten alleen tijdens kantooruren gereageerd.
Nee. De NOS Feeds applicatie op Facebook gebruikt geen persoonlijke informatie en slaat deze ook niet op. Tevens heeft de NOS geen toestemming om berichten te plaatsen op je tijdlijn in Facebook. Wanneer je de applicatie bezoekt, zal deze alleen een snelle check doen om na te gaan welke categorieën je al volgt. Deze informatie wordt echter niet opgeslagen en zal slechts gebruikt worden om je het juiste nieuws te tonen.

De ‘pauzemuziek’ wordt aangeleverd door een productiebedrijf aan de zender NPO 1. Titels noch uitvoerenden zijn bij de eindregie bekend.

Taal- en tikfouten en ook inhoudelijke fouten kunt u aan ons doorgeven door een e-mail te sturen naar tikfout@nos.nl.