Waarom een nieuw format?

De nieuwe lengte van 20 minuten vroeg om een aanpassing van het format. De uitzendtijd is verdubbeld, waardoor er meer ruimte is voor uitleg en duiding bij algemeen nieuws en voor verhalen uit de belevingswereld van kinderen.

Deel dit artikel