Meldpunt ongewenst gedrag

Meldpunt ongewenst gedrag

De NPO heeft zich aangesloten bij MORES.online. Dat is het centrale meldpunt voor ongewenste omgangsvormen voor de Nederlandse culturele en creatieve sector. 

Daarmee hebben ook alle medewerkers van de NOS een extra mogelijkheid om melding te maken van ongewenst gedrag in werksituaties. Binnen de NOS bestaan al vertrouwenspersonen voor meldingen van ongewenst gedrag. Voor medewerkers, stagiair(e)s en freelancers van de NOS blijven die het eerste aanspreekpunt voor ervaringen met ongewenste omgangsvormen. Maar mochten er bijvoorbeeld persoonlijke redenen zijn om niet binnen de eigen organisatie een melding te doen, dan kunnen ze nu ook bij MORES.online terecht.

Nieuw is verder dat oud-medewerkers en relaties van de omroepen en de NPO met MORES.online een loket hebben voor meldingen over ongewenste omgangsvormen waar ze tijdens het werk mee te maken hebben (gehad).   

MORES.online is een onafhankelijk meldpunt speciaal voor de culturele en creatieve sector in Nederland. Namens MORES zal er één contactpersoon voor de hele publieke omroep het aanspreekpunt zijn om zicht te houden op het totaal en bij meerdere meldingen verbanden of patronen te herkennen.  

Meer informatie over de samenwerking van de NPO en de werkwijze van MORES.online vind je in dit persbericht van de NPO. 

Deel dit artikel