Directie, toezicht en advies

De NOS heeft een tweehoofdige directie die de organisatie bestuurt: een algemeen directeur en een zakelijk directeur. Zij is belast met de dagelijkse leiding en het financiële beheer van de NOS.

De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid van de directie, op de algemene gang van zaken binnen de NOS en op de pluriformiteit van ons media-aanbod. Daarnaast staat de Raad de directie terzijde met advies.

Directie

Geert Hofman

Waarnemend algemeen directeur

Raad van toezicht

Adriana Esmeijer

Lid Raad van Toezicht

Bart Brouwers

Lid Raad van Toezicht

Jaya Baloo

Lid Raad van Toezicht

Rob van Gijzel

Voorzitter Raad van Toezicht

Ton de Jong

Lid Raad van Toezicht