Wat is de politieke voorkeur van de medewerkers van de NOS?

Die kunnen we je niet vertellen. Simpelweg omdat we de politieke voorkeur van onze medewerkers niet weten. Daar vragen we ook niet naar bij sollicitaties. Belangrijker: politieke voorkeuren spelen geen enkele rol bij onze manier van journalistiek bedrijven.

Die volgt rechtstreeks uit onze wettelijke opdracht: nieuwsprogramma’s maken en nieuwsberichtgeving verzorgen voor jou en alle andere mensen in Nederland. Dat vereist een open en onbevangen houding om op ongebonden wijze relevante gebeurtenissen in de wereld te verwerken tot nieuwsonderwerpen en -duiding. Dus zonder ook maar enige inmenging van individuele politieke voor- of afkeur.  

Dat weerspiegelt zich ook in de selectie en de keuze voor invalshoeken van onderwerpen. Een continu collectief proces op de redactie, met ingebouwde waarborgen om dagelijks tot het journalistieke niveau te komen dat we bij de NOS van onszelf eisen.

Kortom, onze hele organisatie is er op gericht om Nederland van ongekleurde nieuwsprogramma’s en nieuwsberichtgeving te voorzien, zodat jij op basis daarvan zelf een mening kunt vormen.    

Deel dit artikel