Artikel Soros ingetrokken op NOS.nl

Artikel Soros ingetrokken op NOS.nl

Op 21 oktober 2018 publiceerde de NOS op NOS.nl een artikel over de kritiek op George Soros. De bedoeling van dat artikel was om te beschrijven welke controverse over hem bestaat. Daartoe werd onder meer een aantal beweringen van tegenstanders van Soros aangehaald.

Op dat artikel kwam vrijwel onmiddellijk veel kritiek, zowel binnen de redactie van NOS Nieuws als vanuit allerlei geledingen van de samenleving. Dat leidde snel tot een aanpassing in het artikel (deze aanpassing werd in een voetnoot bij het artikel en in onze Herstelrubriek op nos.nl weergegeven. Onderaan deze verklaring is deze voetnoot toegevoegd).

We hebben de afgelopen dagen intern veel gesprekken gevoerd over met name de vraag hoe dit artikel tot stand is gekomen en wat we daarvan kunnen leren. Dat betreft met name de interne werkwijze en met welke journalistieke scherpte en alertheid het bewuste artikel is gemaakt.

Alles overziend heb ik samen met mijn collega’s in de hoofdredactie nu besloten dit artikel terug te trekken. Zeker, voor ons besluit hebben we de tijd genomen, maar het is nogal een besluit. Ook omdat het ons beleid is dat wij geen online-publicaties terugtrekken, want het verwijderen van artikelen kan tot terechte vragen en opmerkingen leiden over transparantie. We herschrijven ons archief niet. Dat is voor ons een belangrijk uitgangspunt.

Maar in dit geval handelen we toch anders. Doordat we pijnlijke en kwetsende bewoordingen hadden overgenomen, er onvoldoende aan journalistieke bronvermelding is gedaan en het artikel feitelijke onjuistheden bevatte, voldeed het niet aan onze normen. Terugkijkend concluderen we ook dat we sneller en uitgesprokener afstand hadden moeten nemen van het artikel en dat eerder inzichtelijk hadden moeten maken.

Marcel Gelauff
Hoofdredacteur NOS Nieuws

Deel dit artikel