Bereik NOS blijft hoog

Bereik NOS blijft hoog

“Niemand kijkt meer gewoon televisie”, wordt wel eens gezegd. En “er kijken toch steeds meer mensen uitgesteld?”.

Het is weer tijd om een tussenstand te geven van het bereik van de NOS. Dat bereik is hoog, heel hoog. Wekelijks kijkt, luistert of leest 93% van de Nederlandse bevolking iets van de NOS. Dat zijn 13,5 miljoen mensen van 13 jaar en ouder. (Let wel, dit zijn cijfers uit 2018. Maar omdat de cijfers uit 2019 er nog niet zijn, is dit het meest recente wat we kunnen melden.) 

En televisie? Hoe gaat het daarmee? Prima, maar het bereik neemt iets af. De TV is nog steeds het platform waarmee de NOS het grootste deel van haar publiek bereikt. Per week ziet 67% van de Nederlandse bevolking iets van onze televisie-uitzendingen. Dat zijn grofweg 9,8 miljoen mensen.  

Het percentage televisiekijkers lag een paar jaar geleden hoger met bijna 73% (2015). Toen werd het bereiksonderzoek uitgevoerd onder een populatie van 18 jaar en ouder. Nu wordt iedereen van 13 jaar en ouder meegenomen in het onderzoek. In de groep 13– tot 18-jarigen zitten relatief minder mensen die naar NOS-programma’s op televisie kijken.  

Het uitgesteld kijken neemt de laatste jaren toe. Waar in 2015 26% van de mensen wel eens een NOS-programma terugkeek, is dat in 2018 35%. In dat percentage zitten alle vormen van terugkijken. Via TV, Ipad, laptop, telefoon, noem maar op. Terugkijken gebeurt het meest via aanbieders zoals KPN en Ziggo.  

Radio en Online 
Radio is een redelijk stabiele factor. In de mix van NOS-platformen die mensen gebruiken om op de hoogte te blijven van (sport)nieuws, heeft radio zelfs een wat groter aandeel dan in voorgaande jaren. 

Online blijft groeien. In 2015 bereikten we nog 21% met onze site en app en in 2018 is dat 34%. Inclusief de sociale kanalen, bereiken we 53% met online. De sociale kanalen groeien als geheel weer na een dipje in 2017. Dat dipje had te maken met de daling van het bereik van Facebook. Vooral op Instagram doen we het op dit moment goed.  

De groep die we niet bereiken, blijft redelijk stabiel. Dat is al jaren rond de 7% van de Nederlandse samenleving. Bijna de helft daarvan is tussen 13 en 30 jaar oud. En 75% is lager tot middelbaar opgeleid.  

Strategie 
De strategie van de NOS om op veel platforms aanwezig te zijn, is nog steeds succesvol. Gezamenlijk, met alle platforms bij elkaar, bereiken we jong, oud, man, vrouw, hoog- en laagopgeleid. Per platform gezien is dat heel verschillend. Sites en apps blijven bijvoorbeeld achter in het bereiken van vrouwen en lager opgeleiden. Sociale media zoals Instagram doen het relatief goed bij jongeren en traditionele platforms, zoals televisie en radio, worden juist gebruikt door ouderen. 

De Unit Onderzoek van de NOS heeft in 2015 voor het eerst in de geschiedenis een NOS-breed bereiksonderzoek laten uitvoeren door onderzoeksbureau GFK. Het begon met een populatie van 18 jaar het ouder, sinds 2017 richt het onderzoek zich op een populatie van 13 jaar en ouder. In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van passieve en actieve meetmethoden. Passief meten gebeurt via kijkcijfers en online cijfers, actief meten door middel van vragenlijsten over mediagebruik. 

Deel dit artikel