Blokker en de quote

Blokker en de quote

In een nieuwsonderwerp op TV zitten vaak een of meerdere korte uitspraken van de mensen die we interviewen. Quotes in ons jargon en een quote duurt meestal maar 10 à 20 seconden. In zo’n kort nieuwsinterview is het de kunst de antwoorden zo kort en kernachtig te formuleren, dat de boodschap in 20 seconden helder wordt samengevat, want als je een minuut of nog langer over een antwoord doet, gaat de verslaggever erin knippen. Dat vergroot de kans dat je kernboodschap anders overkomt dan je zelf zou willen. Politici en anderen die veel voor de camera komen, weten dit als geen ander en zijn er vaak op getraind. Ze houden hun antwoord kort en blijven standvastig bij hun goed voorbereide kernboodschap.

Op 15 april was er nieuws over Blokker en een van onze economieverslaggevers interviewde de topman van het bedrijf. Die deed wat hem was geleerd, zo te zien. Wat we ook vroegen, steeds kwamen er weer zijn kernbegrippen over investeren in een nieuwe toekomst. In het NOS Journaal viel dat niet op want daar bleef het bij een enkele quote. Zo gaat dat.

Maar jonge collega’s die voor online en sociale media werken en steeds weer nieuwe vertelvormen zoeken, zagen het ruwe materiaal en besloten er een filmpje van ruim twee minuten van te maken. Daarin werd een groot aantal vragen van onze verslaggever en die eenduidige antwoorden van de topman achter elkaar gezet. Om te laten zien wat de wereld achter die ene quote in het NOS Journaal is én dat de topman eigenlijk elke vraag uit de weg ging. Vooral de vragen over de werkgelegenheid bij Blokker.

Bij Blokker waren ze niet blij. Verre van. Ze voelden zich gebruikt en vonden het misplaatst en beschadigend voor hun merk en topman. Dat is wel begrijpelijk maar hebben we topman ook echt voor gek gezet? Dat was in elk geval niet het doel. Leuk was het natuurlijk niet voor hem en voor Blokker. Confronterend ook. Zeker.

We hebben het ruwe materiaal nog eens bekeken, maar ook weken later, overheerst hetzelfde gevoel als toen het zich afspeelde: onze verslaggever stelt louter zakelijke en relevante vragen en de topman kiest er zelf voor om steeds weer vrijwel identieke, vage tot zeer vage antwoorden te geven.

Het voorval laat zien dat het klassieke korte nieuwsinterview niet meer bestaat. Een nieuwsredactie werkt tegelijk voor radio, tv, online en sociale media en al die platforms stellen andere eisen. Dat betekent dat je meer in huis moet hebben dan twee voorbereide kernbegrippen als je voor een camera of microfoon verschijnt.

[Hoofdredactie NOS Nieuws]

Deel dit artikel