Brussel en Ankara

Brussel en Ankara

We kregen veel reacties op de verschillen in onze berichtgeving over aanslagen in Brussel en Ankara, eerder dit jaar. Over Zaventem en de metro in het hart van Brussel maakten we urenlange, extra uitzendingen terwijl een zeer grote aanslag in Turkije in juni veel meer als regulier nieuws werd behandeld. In veel reacties klonk onbegrip en ook woede door. Blijkbaar vindt de NOS sommige slachtoffers veel belangrijker dan andere en heeft de NOS onvoldoende oog voor wat er in de wereld gebeurt, was de teneur.

Al die reacties leidden tot veel discussie op de redactie. Daarbij ging het natuurlijk om het bekende en logische journalistieke mechanisme dat gebeurtenissen die letterlijk of figuurlijk dichtbij zijn altijd meer aandacht krijgen dan gebeurtenissen ver weg. In onze afwegingen gaat het altijd om nieuwswaarde en zaken die dichtbij spelen achten wij soms belangrijker en relevanter voor ons brede publiek. 

Een voorbeeld: een overstroming van een rivier in Peru vinden we minder belangrijk dan de Waal die buiten zijn oevers treedt, want ons publiek woont rond de Waal en niet in Zuid-Amerika.

 

Andere omstandigheden kunnen ook een rol spelen, zoals de beschikbaarheid van beeld en informatie, de tijd die het onze verslaggevers of correspondenten zou kosten om de plaats des onheils te bereiken, de toegankelijkheid van een gebied of de mate waarin een gebeurtenis uniek is. Zo vinden we (hoe wrang ook) de eerste aanslag in Irak of een schietpartij in de USA groter nieuws dan de 23ste keer. Niet omdat we sommige mensen belangrijker of van meer waarde vinden dan andere, maar omdat we de nieuwswaarde van de desbetreffende gebeurtenis voor ons publiek hier in Nederland als minder relevant beoordelen.

Terug naar Ankara
De conclusie van de discussie op de redactie over de aanslag daar was, dat we er onvoldoende aandacht aan hebben besteed. We hebben onderschat wat deze aanslag opriep in en betekent voor met name de Turkse gemeenschap in Nederland. Brussel was groter nieuws, want letterlijk en figuurlijk dichterbij, maar we gingen in dit geval veel te snel over tot de orde van de dag. Al die reacties waren niet altijd even gemakkelijk om te lezen, maar ze hebben ons erg geholpen. We werden gewezen op onze gewoonten en op een gebrek aan journalistieke scherpte. 

[Hoofdredactie NOS Nieuws]

Deel dit artikel