De missie van NOS Nieuws

De missie van NOS Nieuws

De redactie van NOS Nieuws werkt 365 dagen per jaar en 24 uur per dag. De nieuwsvoorziening is permanent op radio, televisie, teletekst en online. De reacties van ons publiek op wat we maken, betreffen veelal een beperkt aantal onderwerpen en gaan meestal over de grote uitzendingen, zoals het NOS Journaal van 20.00 uur.

Zeker evenveel redactionele energie zit in het maken van meer routinematige berichten als een vonnis van een rechtbank, het gestegen aantal slachtoffers van een natuurramp of de beperkte toename van de economische groei. En wat vaak wordt vergeten: de energie die we steken in het checken en bediscussiëren van tientallen berichten, die we uiteindelijk terzijde leggen omdat ze niet correct zijn of niet relevant genoeg voor ons brede publiek.

Onze missie is relevante nieuwsberichten maken en die van context en duiding voorzien. We willen betekenis aan het nieuws geven opdat ons publiek beter is geïnformeerd en aldus beter zijn keuzes kan maken. We streven naar feitelijk en objectief zijn, maar objectiviteit bestaat in die zin niet dat percepties van gebeurtenissen mede worden bepaald door cultuur, gewoonten, opvoeding, voorkeuren, (voor)oordelen en behoeften van ons publiek en van onszelf. Als redactie komen we voort uit de samenleving waarover we berichten; we zijn als redactie hoog opgeleid, vooral wit en onderdeel van de Nederlandse cultuur.

Dat beseffend streven we wel elke dag naar feitelijk zijn, objectiviteit, evenwicht en hoge journalistieke kwaliteit door voortdurende evaluatie en discussie over onze keuzes, formuleringen en benaderingen, door ons te laten inspireren door allerlei gasten van buiten, door permanente scholing. En door sociale media te volgen en er actief op te zijn en door een personeelsbeleid dat uitgaat van doorstroming, verjonging en flexibiliteit.

De nieuwsredactie krijgt elke dag reacties van kijkers, luisteraars en lezers en elke dag besteden we er aandacht aan. Niet elke reactie krijgt een antwoord, want daarvoor zijn het er te veel en regelmatig (steeds vaker, zo lijkt het) gaan taal en toon over grenzen van fatsoen.

De reacties helpen ons de kwaliteit van de berichtgeving te verbeteren, omdat ze op feitelijke onjuistheden wijzen, een nieuwe invalshoek aandragen of ons helpen beseffen dat we soms een benadering of belang over het hoofd zien. Als er al een rode lijn in de reacties kan worden aangewezen, valt op dat vaak wordt gerefereerd aan het feit de NOS met publieke middelen werkt en ook dat ons eenzijdigheid, vooroordelen of ronduit politieke bedoelingen wordt verweten. Kwalificaties die zowel door ‘links’ als ‘rechts’ worden gebezigd. Andere reacties lijken gedreven door eigen politieke voorkeur of bedoelingen of alleen maar geschreven om het hart te luchten. 

Lastig is het vaak wanneer een keuze voor een bepaalde journalistieke invalshoek wordt gevoeld als niet evenwichtig. Daar wij die keuze maken uit relevantie en urgentie en in relatie tot het overige nieuwsaanbod op een dag wordt in veel reacties het streven naar objectiviteit en evenwicht vaak uitgelegd als een noodzaak van evenveel seconden aandacht voor het ene standpunt als voor het andere, ook al speelt dat die dag niet of nauwelijks. Onze journalistieke aanpak kan tot gevolg hebben dat we vandaag wel melden dat twee Palestijnen zijn omgekomen bij een aanslag maar een dag later niet stilstaan bij de dood van twee Joodse kolonisten. Of andersom.

Journalistiek is geen telraam en mag dat nooit worden. Voor een journalistieke nieuwsredactie gaat het hier om zeer normale journalistieke mechanismen, bij een individuele kijker leidt het soms tot onbegrip. In onze reacties op kijkersmail proberen we dit soort en keuzes benaderingen zoveel mogelijk uit te leggen en op de redactie leidt het vaak tot hernieuwde discussie over de gekozen aanpak, woordkeuze, definities en invalshoeken. Soms stellen we vast dat we tevreden zijn over de gekozen aanpak, soms is de conclusie dat een andere manier helderder of beter was geweest.

Journalistieke verantwoording afleggen via sociale media vindt de hoofdredactie overigens steeds lastiger. Taal en toon gaan vaak over alle grenzen heen en serieus begonnen discussies worden al snel gekaapt door een kleine groep. Dat zijn overigens ook de redenen dat er op NOS.nl geen mogelijkheid tot reageren is op het nieuws zelf.

 

[Hoofdredactie NOS Nieuws]

Deel dit artikel