Dilemma’s rond corona

Dilemma’s rond corona

Het verslaan van de verspreiding en de impact van het coronavirus stelt ons als redactie voor flinke dilemma’s. Het is uiteraard een groot en belangrijk onderwerp, want het raakt ons in meer of mindere mate allemaal: het gaat om onze gezondheid en het heeft een grote impact op ons dagelijks leven, de economie, het onderwijs etc. Op ons aller welbevinden.

Vanaf het begin van de corona-uitbraak hebben we op de redactie de discussie gevoerd over hoe er in ons dagelijks werk mee om te gaan. Dat begon met onze correspondent in China. Nu corona ook dichter bij huis mensen ziek maakt en er meer mensen overlijden, is die discussie steeds belangrijker.

Aan de ene kant willen we natuurlijk verslag doen van wat er gebeurt. Want dit gaat iedereen aan en verslag doen van voor ons publiek relevante gebeurtenissen is de kern van onze taak. De belangstelling voor de berichtgeving en de behoefte aan informatie is ook erg groot, merken we. Er is heel veel behoefte aan concrete en feitelijke informatie over het virus en aan alle ontwikkelingen rond corona. Maar aan de andere kant willen we als redactie de ziekte natuurlijk niet verder verspreiden en ook voorkomen dat collega’s als gevolg van ons werk ziek worden.

Vanaf het begin van de uitbraak hebben we de aanpak gevolgd die door de autoriteiten is gedefinieerd, in Nederland door het RIVM, en in China en Italië door de gezondheidsautoriteiten daar. Dat betekent het volgen van hun gedragsregels qua hygiëne, het mijden van afgesloten plaatsen, het voorkomen van onnodig reizen, etcetera.

Onze correspondent in Italië is op dit moment in het gebied dat vanmorgen door de autoriteiten is afgesloten. We kiezen er nu voor om daar te zijn en verslag te doen uit het noorden van Italië, omdat de afsluiting van het gebied miljoenen mensen in hun dagelijks leven raakt. We vinden het belangrijk, relevant en nodig om te laten zien en te vertellen hoe de Italiaanse maatregelen uitwerken en wat dat allemaal met de mensen en de samenleving doet. Zeker ook gezien de verdere verspreiding van corona in Nederland en de discussie in Nederland over te nemen maatregelen, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot Noord-Brabant is gebeurd.

Daarbij zullen we steeds de hygiëne- en gedragsmaatregelen volgen die de autoriteiten voorschrijven. Verder zullen we ons elke dag opnieuw afvragen of we de gekozen aanpak nog gepast en verantwoord vinden.

Marcel Gelauff
Hoofdredacteur NOS Nieuws

Deel dit artikel