Forum voor Democratie verliest kort geding om plek in NOS-debat

Forum voor Democratie verliest kort geding om plek in NOS-debat

Het Forum voor Democratie heeft in een kort geding dat op 17 februari jl. diende bij de rechtbank in Amsterdam geen deelname kunnen afdwingen aan het verkiezingsdebat van de NOS op 14 maart, aan de vooravond van de Tweede Kamerverkiezingen. De rechter heeft geoordeeld dat de door de NOS gemaakte keuze voor de deelnemers aan het debat binnen de journalistieke vrijheid valt en in overeenstemming is met de wet.

Partijleider Thierry Baudet is van mening dat de NOS in een te vroeg stadium heeft bepaald welke partijen aan het slotdebat zouden mogen deelnemen. De NOS heeft veertien partijen geselecteerd waarbij het huidige aantal zetels in de Tweede Kamer voor de helft meetelt. De andere helft werd bepaald door de Peilingwijzer van 1 februari. Die Peilingwijzer is het gewogen gemiddelde van een groot aantal peilingen. De lijsttrekkers van de acht grootste partijen staan op 14 maart in het hoofdprogramma en de zes andere geselecteerde lijsttrekkers nemen deel aan het voorprogramma.

Ook vond Baudet dat de NOS de politieke uitingsvrijheid van zijn partij inperkt door de partij geen plaats te geven in het verkiezingsdebat. In het vonnis zegt de rechter daarover dat het Forum voor Democratie ook langs andere kanalen zijn visie kan geven. De rechter zegt in haar toelichting op het vonnis dat de NOS niet onrechtmatig heeft gehandeld.

Hoofdredacteur Marcel Gelauff van NOS Nieuws is blij met het vonnis van vandaag: “De rechter bevestigt dat de keuzes die wij hebben gemaakt op geen enkele manier onrechtmatig zijn en volledig vallen binnen onze journalistieke vrijheid, zoals vastgelegd in onder meer het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Mediawet.” 

 

 

 

Deel dit artikel