Gerard Timmer stopt als algemeen directeur van de NOS

Gerard Timmer stopt als algemeen directeur van de NOS

Algemeen directeur Gerard Timmer heeft besloten te stoppen bij de NOS. Hieronder zijn verklaring:

De verhalen over de persoonlijke ervaringen van ongewenst gedrag bij medewerkers van de publieke omroep die over de afgelopen periode naar boven zijn gekomen hebben ook mij hard geraakt. Ervaringen die men niet had mogen hebben. Daar had anders op gehandeld moeten worden, zeker met de kennis van nu en de inzichten van vandaag.

Ik maak door mijn verleden bij BNNVARA, en nu de NOS, onderdeel uit van de discussie die als gevolg hiervan is ontstaan. Dat begrijp ik, net als dat ik begrijp dat mensen daar vragen over stellen.

Zonder hier nader in te willen gaan op de aard, toon en teneur van het artikel van vandaag in de Volkskrant, en wat ik wel en niet herken aan gedane beweringen, het artikel maakt inbreuk op de geloofwaardigheid die nodig is om leiding te geven aan de noodzakelijke veranderingen waar de publieke omroep en de NOS voor staan.

Ook al weet ik zelf waar ik voor sta, de discussie over mijn verleden mag het ingezette proces naar die veranderingen niet in de weg staan. Dat geldt voor de te nemen stappen, en voor de mensen die de volgende stap willen en moeten kunnen zetten in het bijzonder. Daarnaast mag een discussie rond mijn persoon de medewerkers van de NOS, en de NOS als publieke nieuwsorganisatie niet in de weg staan.

Hoezeer ik ook verantwoordelijkheid voor deze mooie en betekenisvolle organisatie voel en in het bijzonder voor de cultuurverandering waar we mee bezig zijn, dit maakt dat ik heb besloten te stoppen als algemeen directeur van de NOS.

Gerard Timmer

Deel dit artikel