Het vergeten verzet van 1943

Het vergeten verzet van 1943

Uitzending over de april/mei-stakingen die 75 jaar geleden onverwacht uitbraken. Eerst in Hengelo, maar daarna ook in de rest van het land. Aanleiding was het bevel van de bezetter dat voormalige Nederlandse militairen zich moesten melden om te worden tewerkgesteld in Duitsland.

De april/mei-stakingen zijn goeddeels verdwenen uit het collectieve geheugen, maar gelden desalniettemin als een keerpunt in de houding van de meeste Nederlanders tegenover de bezetter. De nazi’s realiseerden zich nu dat ze de Nederlanders nooit achter zich zouden krijgen en sloegen keihard terug. Bij hun vergeldingsacties vielen 180 doden.

In de uitzending wordt gesproken met fabrieksarbeiders uit het oosten van het land die de staking hebben meegestaakt en met een Groningse ooggetuige van door de Duitsers uitgevoerde standrechtelijke executies. Daarnaast komen aan het woord de zoon van een terechtgestelde boer uit Groningen, die zelf ternauwernood aan arrestatie ontsnapte, en de zoon van een stakende mijnwerker uit Limburg.

Het vergeten verzet van 1943 – De april/meistakingen
Vrijdag 4 mei, 20.35-21.06 uur, NPO 2

Deel dit artikel