MH17: verslaggeving en reconstructie in 2015

MH17: verslaggeving en reconstructie in 2015

Veel energie wordt – altijd nog – besteed aan de ramp met de MH17 die zich op 17 juli 2014 voltrok. Door research ter plekke en door het aanspreken van bronnen rond het onderzoek in Nederland. De MH17 is een belangrijk onderwerp door de omvang van de ramp en het leed bij de nabestaanden, maar vooral door de politieke spanningen tussen Oost en West.
Tegelijkertijd is het een erg lastig onderwerp. Desinformatie en propaganda zijn alom aanwezig en journalistiek onderzoek ter plekke was lang (levens)gevaarlijk.

De wens tot reconstructie en meer inzicht in het handelen van de Nederlandse regering leidde in het najaar tot het besluit samen met de Volkskrant en RTL Nieuws een juridische procedure tegen de overheid te beginnen, die tot meer openheid en inzicht moet leiden. Voor de NOS een unieke stap. Hij onderstreept het belang dat we aan dit onderwerp hechten en dat we geen genoegen nemen met de zeer beperkte informatie die we in eerste instantie op basis van de WOB konden verwerven. 

 

[Hoofdredactie NOS Nieuws]

 

 

Deel dit artikel