NOS introduceert Nieuwsbehoeftenmodel

NOS introduceert Nieuwsbehoeftenmodel

Vandaag verschijnt bij uitgeverij Boom het boek Nieuwsbehoeften. Een NOS-boek over nieuwsgebruik, geschreven door Maike Olij. De uitgave laat zien dat het publiek een centrale rol verdient in de journalistiek. Het is niet genoeg om alleen in journalistieke selectie, taal en toon aan te sluiten bij de doelgroep. Nieuwsmedia moeten hun publiek beter snáppen om hen te bereiken. Cruciaal hierbij zijn de dieperliggende motivaties die mensen hebben om nieuws te consumeren. Het NOS Nieuwsbehoeftenmodel biedt inzicht in deze nieuwsmotivaties. Het is een nooit eerder ontwikkeld segmentatiemodel met vier verschillende basisbehoeften. Het model wordt niet alleen door de NOS gebruikt, maar ook bij het Europese samenwerkingsverband van publieke omroepen (de EBU).

Er is geen eenduidig antwoord op de vraag welke rol nieuws speelt in het leven van mensen. Het segmentatiemodel dat in Nieuwsbehoeften wordt uitgelegd laat zien dat er vier hoofdbehoeften zijn met specifieke kenmerken en unieke gebruikscontexten. Voor iedere behoefte zijn er ideale nieuwsformats – bestaand en nog niet bestaand. Daarmee geeft Nieuwsbehoeften veel kansen om het publiek in de toekomst nog beter te bedienen.

Het boek illustreert dat ‘De Journalist van de Toekomst’ meer dan ooit oog heeft voor het publiek. Hoofdredacteur NOS Nieuws Marcel Gelauff schetst in het voorwoord:

“Denken in nieuwsbehoeften staat niet voor het klakkeloos volgen van de wil van de kijker, maar voor het in vorm en aanpak beter dan vroeger aansluiten bij de wereld van de kijker met die onderwerpen die een redactie kiest omdat ze relevant zijn voor de doelgroep of een deel van de doelgroep.‘Nieuwsbehoeften. Een NOS-boek over nieuwsgebruik’ illustreert dat we als NOS altijd zullen blijven meebewegen met onze tijd en dat we transparant willen zijn over ons journalistiek denken en onze keuzes. Het is een boek voor iedereen die werkt in de media, voor iedereen die wil werken in de media en voor iedereen die de media bestudeert en analyseert.”

Klik hier voor een impressie van het NOS Nieuwsbehoeftenmodel

Deel dit artikel