NOS verbijsterd door besluit raadkamer

NOS verbijsterd door besluit raadkamer

De NOS heeft met verbijstering gereageerd op het besluit van de raadkamer van de rechtbank Rotterdam om NOS-verslaggever Robert Bas nog langer gegijzeld te houden. Robert Bas werd gisteren opgeroepen als getuige in een lopende strafzaak. Om principiële en juridische redenen deed hij een beroep op zijn journalistieke verschoningsrecht. De rechter-commissaris besloot vervolgens Bas te gijzelen, om ervoor te zorgen dat de journalist alsnog een verklaring zou afleggen. De raadkamer heeft vandaag in een spoedzitting besloten Robert Bas nog langer gegijzeld te houden.
 
De NOS is verbijsterd door dat besluit van de raadkamer. Robert Bas heeft vandaag in de zitting opnieuw verklaard dat de gijzeling hem niet van standpunt heeft doen veranderen om alsnog vragen te beantwoorden. En dat dit, als de gijzeling voortduurt, ook niet zal gebeuren. De NOS staat volledig achter de verklaring van Robert Bas.
 
“We zijn ontgoocheld over het feit dat de raadkamer deze beslissing niet heeft teruggedraaid”, zegt Marcel Gelauff hoofdredacteur NOS Nieuws. “We hebben de raadkamer ervan proberen te overtuigen dat het geen enkele zin heeft om Robert Bas langer vast te houden. We steunen Robert volledig in zijn standpunt om een beroep te blijven doen op zijn recht op bronscherming. Deze uitspraak schept een zorgwekkend precedent. Als bronnen angstig worden dat hun informatie ongewild openbaar kan worden, zullen ze geen misstanden meer aankaarten. Het wordt journalisten dan onmogelijk gemaakt de waarheid te achterhalen en daarmee hun functie voor de democratie te vervullen. Met deze uitspraak komt de persvrijheid, ook voor toekomstige zaken, ernstig in het geding.”
 
NOOT VOOR DE REDACTIE
Voor vragen of een nadere toelichting, kunt u contact opnemen met NOS Communicatie (035 677 9000) of de advocaten van de NOS: Frank van Ardenne (06 20 43 02 13) en Samantha Bilgi (06 83 66 01 69).
Deel dit artikel