Onderzoeksrapport gijzeling NOS gepresenteerd

Onderzoeksrapport gijzeling NOS gepresenteerd

Op 29 januari vindt er kort voor het NOS Journaal van 20.00 uur een gijzeling plaats door een man met een wapen en wordt er zendtijd geëist. Naar aanleiding van dit incident hebben NOS en NPO het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement gevraagd onderzoek te doen. Het doel: lessen trekken. Vandaag is het rapport gepresenteerd.

Het COT heeft onderzoek gedaan naar de veiligheid en beveiliging, het crisismanagement van de NOS en NPO en de continuïteit van het uitzendproces en de nieuwsvoorziening. Naast een uitgebreide reconstructie van de gebeurtenissen geeft het COT ook aan waar zowel bij de NOS als de NPO verbeteringen mogelijk zijn: in de gezamenlijke voorbereiding op calamiteiten maar ook in het managen van de crisis zelf. Daarnaast had de periode dat op NPO 1 niet werd uitgezonden korter gekund, maar was een onderbreking niet te vermijden.

Het COT benadrukt wel dat medewerkers en management van NOS en NPO gewend zijn om ‘breaking news’ snel op de zender te krijgen en in te spelen op verstoringen van het nieuws- en uitzendproces – maar dat ze nu voor het eerst te maken kregen met een ernstige calamiteit waar ze zelf deel van uitmaakten, in combinatie met ‘breaking news’.

In reactie op de resultaten zegt Jan de Jong, algemeen directeur NOS: “Het incident met Tarik Z. heeft grote indruk gemaakt op onze mensen. Tot op de dag van vandaag. Hun veiligheid stond voorop en centraal in ons handelen op 29 januari. In de relatief korte periode die de gijzeling duurde had dat de prioriteit. En niets anders. De NOS is blij met het rapport. Het is eerlijk, genuanceerd, en geeft goed weer wat er die avond is gebeurd. We gaan samen met de NPO met de aanbevelingen aan de slag.”

Henk Hagoort, voorzitter Raad van Bestuur van de NPO voegt toe: “Ook al blijkt uit het rapport dat het die avond onvermijdelijk was dat we enige tijd niet konden uitzenden, ons is er alles aan gelegen om dit in de toekomst zoveel als mogelijk te voorkomen. We zijn formeel dan wel geen rampenzender, maar in situaties dat er nieuws moet worden gebracht willen we er juist voor het publiek zijn. We pakken daarom voortvarend de uitkomsten van het onderzoek op.”

Het COT-rapport vindt u in de bijlage hiernaast.

Deel dit artikel