Reactie NOS-directie op conclusies Commissie Van Rijn

Reactie NOS-directie op conclusies Commissie Van Rijn

Vanochtend heeft de Onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur Omroepen (OGCO/ Van Rijn) de resultaten van haar onderzoek gepresenteerd.

We willen iedereen bedanken die aan het onderzoek heeft bijgedragen, door de enquête in te vullen en/of door met de commissie te praten.

We herkennen de vormen van grensoverschrijdend gedrag die de commissie Van Rijn bij de NOS heeft geconstateerd. We erkennen ze ook.

Dezelfde problematiek hebben we gezien in onze eigen inventarisatie bij NOS Sport (van begin 2023) en het daaropvolgende externe onafhankelijke cultuuronderzoek dat we bij de hele NOS hebben laten doen. Die lieten zien dat ons werk te doen staat op het gebied van omgangsvormen en leiderschap. De uitkomsten van de commissie Van Rijn onderstrepen dat. 

De NOS wil een veilige en sociale werkgever zijn. Maar daar zijn we onvoldoende in geslaagd. Dat is pijnlijk. We moeten hierover intern verder in gesprek.

Als gevolg van de uitkomsten van ons eigen cultuuronderzoek zetten we inmiddels serieuze stappen richting een cultuurverandering en het creëren van een veiliger werkomgeving. Met de uitkomsten van de commissie Van Rijn in de hand, gaan we bekijken of onze aanpak passend en effectief genoeg is. De commissie vraagt ook aandacht voor nazorg. Ook daar gaan we op korte termijn vorm aan geven.

Dit onderwerp is de komende tijd, naast onze journalistieke taak, het hoofdthema bij de NOS.

Deel dit artikel