Reactie Raad van Toezicht NOS op vertrek Gerard Timmer

Reactie Raad van Toezicht NOS op vertrek Gerard Timmer

Gerard Timmer heeft de Raad van Toezicht vandaag ingelicht over zijn besluit om zijn functie als algemeen directeur neer te leggen.

De Raad van Toezicht betreurt het om afscheid te nemen van een breed gewaardeerde directeur van de NOS, maar heeft ook begrip voor zijn besluit. Begrip, omdat door de recente berichtgeving en de daardoor ontstane beeldvorming Timmer tot de conclusie is gekomen dat dit inbreuk maakt op zijn geloofwaardigheid. En die geloofwaardigheid is nodig om leiding te geven aan de noodzakelijke aanpassingen van de cultuur bij de NOS.

Timmer heeft zich de afgelopen jaren enorm ingezet voor de NOS. Hij was de voortrekker van de inspanningen om van de NOS een inclusieve organisatie te maken en de omgangsvormen te verbeteren. Ook hebben we vertrouwen in het Plan van Aanpak dat er nu ligt voor de cultuuromslag. We hebben Timmer leren kennen als een energieke en integere bestuurder. Dat laatste blijkt eens te meer uit de keuze die hij nu heeft gemaakt. We danken hem voor zijn niet aflatende inzet voor de NOS.

Deel dit artikel