Uitzendingen NOS Evenementen in 2015

Uitzendingen NOS Evenementen in 2015

Het aantal uitzendingen gemaakt door de afdeling NOS Evenementen is opnieuw gegroeid. Daar zijn vier oorzaken voor aan te geven: het aantal evenementen groeit, de drempel om live uit te zenden gaat naar beneden, de NPO stuurt nadrukkelijker op publieke waarden – waarden die bij uitstek terug te vinden zijn in de Evenementenprogramma’s – en de kracht van ‘traditioneel tv-kijken’ ligt meer en meer in live-programmering.

Naast onze ‘vaste’ programmering (denk aan 4 mei en 5 mei, Koningsdag, Prinsjesdag) springt in 2015 vooral Sail, het grootste publieksevenement in ons land, in het oog. Daarnaast hebben we het door de NPO geagendeerde thema duurzaamheid aangegrepen en een uitzending gemaakt op de ‘Dag van de Duurzaamheid’.

NOS Evenementen heeft samen met andere omroepen de ‘Mijlpalen voor Parijs’, een dagelijks verslag van de door stichting Urgenda georganiseerde wandeltocht naar Parijs aan de vooravond van de klimaattop aldaar, geproduceerd en gemaakt. Deze programmering stond wel ter discussie omdat het thema door de NPO werd geagendeerd, waarbij zich de vraag aandient of dat wel de taak van de NPO is, en omdat het de indruk kan wekken dat de NOS zich schaart achter ‘actie-journalistiek’; de wandeltocht was immers door Urgenda georganiseerd. De NOS heeft toch de productie op zich genomen zonder NOS-gezichten en zonder NOS-affichering, maar vanuit de verantwoordelijkheid om in gezamenlijke NPO-programma’s een belangrijke rol te spelen.

 

[Hoofdredactie NOS Evenementen]

In onderstaande bijlage vindt u een overzicht van programma’s die NOS Evenementen in het kader van 70 Jaar Bevrijding heeft uitgezonden. Opvallend zijn de hoge waarderingscijfers.

 

Deel dit artikel