Vervolgstappen na beschuldigingen NOS-verslaggever

Vervolgstappen na beschuldigingen NOS-verslaggever

Gisteren werd op Twitter een NOS-verslaggever beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Dit raakt de NOS als geheel en we nemen dit uiterst serieus. De NOS-directie benadrukt dat er bij de NOS geen plek is voor zulk gedrag, en vindt het belangrijk dat de vervolgstappen in de juiste volgorde worden gezet.

Zo heeft de hoofdredactie Nieuws vanmiddag de Nieuwsredactie bijgepraat over de beschuldigingen en over onze reactie daarop. De situatie waar we gisteren mee te maken kregen vereist grote zorgvuldigheid. Dat betekent dat de tijd wordt genomen om helder te krijgen wat er precies intern en extern is gebeurd, wat de rol van de verslaggever precies is geweest, welke houding de NOS daar als werkgever én nieuwsorganisatie bij moet innemen, en hoe we in dit proces ieders veiligheid beschermen.

Meteen gisterochtend zijn gesprekken gestart met chefs, hoofdredactie Nieuws, directie, personeelszaken en de collega in kwestie. En er komen nog meer gesprekken aan over wat mensen hebben gehoord, meegemaakt of denken. Het gaat er nu dus in eerste instantie om te onderzoeken wat er is gebeurd, te inventariseren wat vervolgens nodig is en extern advies in te winnen.

We zetten zorgvuldigheid voorop alvorens we de noodzakelijke conclusies zullen trekken. Het is, zoals de hoofdredactie Nieuws gisteren in een bericht op social schreef, een precair en gevoelig onderwerp – in de eerste plaats voor alle betrokkenen, maar ook voor iedereen bij de NOS.

Gerard Timmer
Algemeen directeur NOS

Update 22 april: de NOS heeft een onafhankelijk en deskundig bureau in de arm genomen om de kwestie verder te onderzoeken.

Deel dit artikel