Ton de Jong

Lid Raad van Toezicht  

 

 

 

Ton de Jong is Managing Director TNO EnergieTransitie.

Nevenfuncties:

  • Lid Raad van Commissarissen De Alliantie, woningcorporatie; bezoldigd
  • Lid Bestuur NERA, platform voor energieonderzoek; onbezoldigd
  • Lid Raad van Toezicht hogeschool Inholland; bezoldigd