Bart Brouwers

Lid Raad van Toezicht

Nevenfuncties:

  • Eigenaar Zeelbergmedia BV (ten behoeve van bezoldigde opdrachten in/rond journalistiek)
  • Coordinator uitvoering Regeling stimulering Onderzoeksjournalistiek, Ministerie OCW, Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (bezoldigd)
  • Bestuurslid Stichting Betere Journalistiek (onbezoldigd)
  • Bestuurslid Persvrijheidsfonds (onbezoldigd)
  • Lid Raad van Toezicht Bibliotheek Eindhoven (onbezoldigd)
  • Lid Ontwikkelraad Brabantkennis (onbezoldigd)
  • Lid Council Digital News Initiative Google Europe (onbezoldigd, eindigt maart 2019)
  • Lid Beroepenveldcommissie / Raad van Advies Fontys Hogeschool voor Journalistiek in Tilburg (onbezoldigd)
  • Voorzitter bestuur Journalistieke Prijs De Tegel (onbezoldigd)