Rob van Gijzel

Voorzitter Raad van Toezicht

Nevenfuncties:

  • Nationale Ambassadeur Dutch Blockchain Coalition; bezoldigd
  • Voorzitter federatieve vereniging Cement- en Betonindustrie (Betonhuis); bezoldigd
  • President Raad van Commissarissen Twynstra Gudde; bezoldigd
  • Lid Raad van Commissarissen Dynniq; bezoldigd
  • Lid Raad van Toezicht NBTC Holland Marketing; bezoldigd
  • Voorzitter Strategische Adviesraad TNO (mobility, traffic & transport); onbezoldigd
  • Voorzitter Intelligent Community Forum Foundation, New York; onbezoldigd      
  • Voorzitter PSV-foundation; onbezoldigd
  • Lid Raad van Toezicht Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam; onbezoldigd