Ton de Jong

Lid Raad van Toezicht

Ton de Jong is directievoorzitter TwynstraGudde

Nevenfuncties:

  • Lid Raad van Toezicht hogeschool Inholland (bezoldigd)

  • Lid Bestuur STAM ingenieursbureau Movares (bezoldigd)