Ton de Jong

Lid Raad van Toezicht

Ton de Jong is directievoorzitter TwynstraGudde

Nevenfuncties:

  • Lid Raad van Toezicht hogeschool Inholland (bezoldigd)
  • Lid Bestuur STAM ingenieursbureau Movares (bezoldigd)
  • Voorzitter Raad van Commissarissen Windpark Fryslân (bezoldigd)
  • Lid Raad van Advies Autoriteit Consument & Markt (ACM) (bezoldigd)