NOS.nl

NOS.nl

Op het internet kunt u NOS.nl 24/7 raadplegen voor het laatste nieuws, achtergronden en om NOS-uitzendingen terug te kijken. Op NOS.nl staan duizenden video- en audiofragmenten en met behulp van de zoekmachine kun je door het hele archief van de afgelopen jaren zoeken. 

In 1999 kwam NOS.nl voor het eerst online. Die site is inmiddels uit de lucht. De huidige
website dateert uit 2014 en wordt voortdurend geïnnoveerd.

Naast de losse nieuwsreportages van alle NOS-programma’s vindt u op onze website ook veel extra materiaal. Ook staan er de links naar de livestreams bij belangrijke nieuws- of sportgebeurtenissen.

Via NOS.nl kunt u zich ook abonneren op RSS feeds en op podcasts en vodcasts van onze radio- en televisieuitzendingen.

Deel dit artikel