Nieuwe leden Raad van Toezicht

Nieuwe leden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de NOS is per 1 december deels vernieuwd. Khalid Boutachekourt, Els van Batum en Boudewijn Dessing hebben de Raad na twee benoemingsperiodes verlaten. Inmiddels zijn vier nieuwe leden toegetreden.

De nieuwe leden zijn: Bart Brouwers, hoogleraar Journalistiek & Mediastudies aan de Rijksuniversiteit Groningen, Adriana Esmeijer, directeur-bestuurder bij het Prins Bernhard Cultuurfonds, Rob van Gijzel, oud-Tweede Kamerlid, oud-burgemeester van Eindhoven, tegenwoordig zelfstandig ondernemer en Ton de Jong, managing director ECN-TNO.

De vier completeren het toezichtorgaan, dat verder bestaat uit Anita Arts, Johan van der Werf en Jan de Vries. Meer over hen is te vinden op deze websie onder organisatie.

De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid van de directie, de algemene gang van zaken binnen de NOS en op de pluriformiteit van ons media-aanbod. Daarnaast staat de Raad de directie terzijde met advies.

Deel dit artikel