Adriana Esmeijer

Lid Raad van Toezicht

Nevenfuncties:

  • Directeur/eigenaar Trias66-Advies & Consultancy; bezoldigd
  • Lid Raad van Toezicht NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek); bezoldigd
  • Lid Raad van Toezicht ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten; bezoldigd
  • voorzitter VvE Bestuur De Staalmeesters Amsterdam; onbezoldigd
  • Lid bestuur Stichting The Hague Club: onbezoldigd
  • Voorzitter Raad van Commissarissen van Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V.; bezoldigd