Adriana Esmeijer

Lid Raad van Toezicht

Nevenfuncties:

  • Lid Raad van Toezicht NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek); bezoldigd
  • Lid Raad van Toezicht ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten; bezoldigd
  • Lid bestuur Stichting Aanwending Loterijgelden Nederland (ALN); onbezoldigd
  • Lid bestuur Stichting Kansspelbelangen NOC*NSF/ALN (STAK); onbezoldigd