Diversiteit bij de NOS

Diversiteit bij de NOS

De NOS heeft de taak om voor een zo breed mogelijk publiek verslag te doen van nieuws, sport en evenementen in Nederland en daarbuiten. We willen de wereld laten zien zoals die is, in al haar verscheidenheid. Daarbij is het belangrijk dat de kijker, lezer, luisteraar zich herkent in onze verslaggeving en kennis kan nemen van verschillende perspectieven.
Dat willen we op een open en onbevangen manier doen. Zowel in wat we laten zien, als bij hoe we werken.

De NOS maakt dagelijks tientallen journalistieke keuzes: waaraan we aandacht besteden, op welke plek we onze reportages maken, wie we aan het woord laten en wie we in beeld brengen. Inhoud en expertise zijn daarbij leidend.
We vinden het belangrijk om stereotypering te vermijden en willen recht doen aan de verschillen die er zijn in onze samenleving. Dat betreft onder meer verschillen in sekse, leeftijd, seksuele geaardheid, geloof, ideologie, cultuur, etniciteit, woonplaats en fysieke gesteldheid.

We streven naar een divers samengestelde organisatie. Dat verbreedt ons perspectief en helpt ons de kwaliteit van ons werk te verbeteren. We selecteren zonder vooroordelen ons personeel en trainen onze medewerkers om open te staan voor verschillen.

Onze ambitie is dat we onszelf blijven(d) verbeteren. Wij evalueren regelmatig en luisteren naar ons publiek.
Heb je ideeën voor de NOS? Stuur dan een email naar diversiteit@nos.nl. Wij waarderen dat je meedenkt!

Deel dit artikel