Diversiteit en inclusie bij de NOS

Diversiteit en inclusie bij de NOS

De NOS heeft de taak om voor een zo breed mogelijk publiek verslag te doen van nieuws, sport en evenementen in Nederland en daarbuiten. We willen de wereld laten zien zoals die is, in al haar verscheidenheid. Daarbij is het belangrijk dat de kijker, lezer, luisteraar zich met enige regelmaat herkent in onze verslaggeving en kennis kan nemen van verschillende perspectieven.

De NOS maakt dagelijks tientallen journalistieke keuzes: waaraan we aandacht besteden, op welke plek we onze reportages maken, wie we aan het woord laten en wie we in beeld brengen. Deze keuzes zijn medebepalend voor hoe het publiek gebeurtenissen in de wereld ontvangt en beoordeelt. Dus de NOS heeft een grote verantwoordelijkheid.
We vinden het daarom belangrijk om stereotypering te vermijden en om recht te doen aan de verschillen die er zijn in onze samenleving. Dat betreft onder meer verschillen in sekse, leeftijd, seksuele geaardheid, geloof, ideologie, cultuur, etniciteit, woonplaats en fysieke gesteldheid.

Om dat te bereiken streven we naar een divers samengestelde organisatie, omdat meerdere perspectieven bijdragen aan de kwaliteit van ons werk. Een diverse organisatie vraagt ook om een toegankelijke, open en inclusieve cultuur, waarin collega’s interesse in elkaar tonen en de meerwaarde van verschil zien. Waarin collega’s zich gezien en gehoord voelen. 

Onze ambitie is dat we onszelf op dat gebied blijven(d) verbeteren. Dat doen we onder meer door middel van trainingen en workshops. We evalueren daarnaast regelmatig wat we doen en hóe we dat doen. 

Heb je ideeën voor de NOS? Stuur dan een email naar diversiteit@nos.nl. Wij waarderen dat je meedenkt!

Deel dit artikel