Jaya Baloo

Lid Raad van Toezicht

Jaya Baloo is Chief Security Officer – SVP bij Rapid7

Nevenfuncties:

Lid IT Committee  Sociale Verzekeringsbank , Betaald

Faculty Singularity University, Betaald

Raad van Toezicht TIIN Capital, Betaald

Lid Adviesraad Nationaal Cyber Security Centrum, Onbetaald

Vice Voorzitter EU Quantum Flagship, Onbetaald