Regelgeving

Lees hieronder de 'Gedragscode Goed Bestuur en Integriteit Publieke Omroep',  meer informatie over programmasponsoring bij de NOS, de algemene voorwaarden van de NOS en de algemene voorwaarden voor publieksbijdragen.