Journalistieke verantwoording

De NOS legt op deze site verantwoording af over haar journalistieke keuzes, al dan niet ingegeven door de reacties van ons publiek via de sociale media en andere kanalen. Transparantie betrachten doen we ook door het plaatsen van berichten van de NPO-Ombudsman.

Als u inhoudelijke kritiek hebt op een NOS-programma kunt u zich wenden tot Publieksreacties. De NOS beschikt over een herstelrubriek op NOS.nl waarin uw opmerkingen kunnen worden verwerkt.

Waarom geen Ombudsvrouw?

Sinds 1 augustus is de NOS Ombudsman weer één mens. Die zich volop aan het inwerken is. Maar die ook…

Ervaren onderzoeksjournaliste nieuwe NOS Ombudsman

Margo Smit is per 1 augustus de nieuwe ombudsman van de NOS. Zij zal niet alleen onderzoek doen na klachten…

Vacature: NOS Ombudsman

Wij doen elke dag ons best om te voldoen aan de hoogste journalistieke kwaliteitseisen: betrouwbaarheid, onafhankelijkheid, pluriformiteit…. Juist daarom hebben…